Kategoriler
Asya

Taliban lideri Ahundzade’nin bayram mesajı

2020 yılının Mart ayından Taliban ile ABD arasında imzalanan Doha Anlaşması sonrasında ABD ve NATO güçlerinin Afganistan’ı terketmeye başlaması ve Taliban’ın ilerleyişi son dönemin en önemli küresel gündem maddelerinden biri olmuş durumda.

İçinde bulunduğumuz süreçte Afganistan’da yaşanan gelişmeler ışığında bölgenin yeniden şekillenmeye başladığını söylemek mümkün. Bu bağlamda bölge aktörlerinin yaptıkları açıklamalar ayrı bir öneme sahip.

Taliban lideri Mevlevi Heybetullah Ahundzade’nin 2021 yılı Kurban Bayramı mesajı, aslına bağlı kalınarak, ifadeler olduğu haliyle aktarılarak tercüme edilmiştir:


“Muhterem Emiru’l Muminin Şeyhu’l Hadis Mevlevi Heybetullah Ahundzade’nin Kurban Bayramı Münasebetiyle yayınladığı tebrik mesajı

(Dua, salat ve selam)

Afganistan’ın Müslüman ve yiğit halkına, cesur mücahitlere ve tüm İslam ümmetine!

Allah’ın selamı ve bereketi üzerinize olsun.

– Hepinize Kurban Bayramı münasebetiyle tebriklerimi iletiyorum. Allah subhanehu ve teala tüm kurbanlarınızı, haccınızı, hayırlarınızı, dualarını ve salih amellerinizi kabul etsin.

Aynı zamanda tüm vatandaşlarımızı, mücahitleri, mültecileri, şehit ailelerini, esirleri, dulları ve yetimleri, yabancı güçlerin neredeyse tamamlanan geri çekilmesi ve ayrıca son fetih ve ilerleyişler dolayısıyla içten bir biçimde tebrik ederim. Allah subhanehu ve teala tüm fedakarlıklarınızı, çektiğiniz zorlukları, ayrıca özgürlük, saf bir İslami sistemin teşkili ve Allah subhanehu ve teala’nın kelimesinin yücelmesi yolunda tüm kesimlerin yaşadığı sancıları kabul buyursun. Amin ya Rabb el alemin.

– Sevgili vatandaşlarımız!

Bu bayramı, Amerikalıların ve diğer yabancı güçlerin ekseriyetinin -Yüce Allah subhanehu ve teala’nın fazlı ve rahmetiyle- ülkemizden ayrıldığı ve kalanların da onları takip ettiği, çok sayıda ilçenin ve vatanımızın geniş bölgelerinin kapsayıcı bir emniyet elde ettiği, mücahitlerin Allah’ın yardımıyla geçmişe göre daha güçlü, daha organize, daha iyi teçhizatlı ve dinç hale geldiği bir zaman diliminde kutlamaktayız.

Bu başarı sadece İslam Emirliği’nin ve öncü mücahitlerin değildir. Bilakis bizimle beraber son 20 senelik cihat süresinde, vatandaşlarımız yabancı işgalden kurtulsunlar diye her zorluğa göğüs geren tüm milletimizin de ortak zaferidir.

– Askeri kazanımlara ve ilerlemelere rağmen, İslam emirliği ülkede siyasi bir çözümü gayretkeş bir biçimde tercih etmektedir. Ve İslami bir sistemin, barış ve emniyetin sağlanması için ortaya çıkan her fırsat İslam Emirliği’nce değerlendirilecektir, inşallah.

Müzakerelerin ve siyasi yolun kolaylaşması için bir Siyasi Ofis açtık, yetkili bir müzakere heyeti atadık ve kendi payımıza müzakereler vasıtasıyla bir çözüm bulma konusuna bağlıyız. Ancak maalesef, muhalif hizipler halen vakti ziyan etmekteler. Mesajımız hala değişmiş değil. Yabancılara bel bağlamak yerine, bizler meselelerimizi kendi aramızda çözelim ve vatanımızı hükümferma olan bu krizlerden kurtaralım.

– Amerika da dahil olmak üzere tüm dünya ülkeleriyle, tüm yabancı güçlerin ülkeden çekilmesini takiben, karşılıklı etkileşim ve anlaşmalar çerçevesinde olumlu ve güçlü diplomatik, iktisadi ve siyasi ilişkiler kurma arayışındayız. Bunu tüm taraflar için faydalı addediyoruz.

– Komşu ülkelere, bölge ülkelerine ve dünya ülkelerine, Afganistan’ın hiç kimseye, bizim toprağımızı kullanarak dünyaya bir tehdit oluşturmasına müsade etmeyeceğini garanti ediyoruz.

Benzer şekilde diğer ülkeleri de, bizim iç işlerimize yönelik tüm müdahalelerden kaçınmaya davet ediyoruz.

– Tüm yabancı diplomatları, büyükelçilikleri, konsoloslukları, insani örgütleri ve yatırımcıları, bizim tarafımızdan bir sorunla karşılaşmayacakları konusunda temin ediliyoruz. Bilakis, onların korunması ve emniyeti için tüm çabaları sarf edeceğiz. Onların mevcudiyeti, ülkemizin gözardı edilemeyecek bir ihtiyacıdır. Bu sebeple işlerine gönül rahatlığıyla devam etmeliler, mücahitlerin ilerleyişinden ve yönetiminden dolayı bir endişe hissetmemeliler.

– Bütün dahili taraflara, hiç kimseyle düşmanlık istemediğimiz ve kollarımızın herkese açık olduğu konusunda çağrıda bulunuyoruz. Afganistan bizim ortak evimizdir ve eğer onlar bizim saf bir İslami sistem talebimizi kabul ederlerse, bizler de onların haklarını ve hukuki taleplerini kabul edeceğiz ve onların imkanlarından vatanımızın iyileştirilmesi konusunda iyi bir şekilde istifade edeceğiz.

– Askerlere ve muhalif saflarda duran çeşitli yeni askeri oluşumlara mesajımız, savaşa ve direnişe son vermeleridir. İslam Emirliği tarafından sağlanan imkanı değerlendiren ve onurlu bir muamele gören binlerce diğer askerin yaptığı gibi bizlere katılmalarıdır. Böylece bu dünyada ve ahirette tehlikelerden kendilerini korurlar ve artık ülkemizin tahribine yol açan bir sebep olmazlar.

Ülkenin dört bir yanında çeşitli il ve ilçelerde binlerce Kabil hükümeti birliğinin, bir kardeşlik atmosferinde mücahitlere katılması takdire şayandır. Umuyoruz ki savaşa itilen ve kendi akrabaları ile düşmanlık ağına düşürülen tüm bu kişiler uyanır ve selamet dolu yaşamlarına dönmek için mevcut olan af teklifini değerlendirir. İslam Emirliği, bizlere katılan birliklere dair taahhütlerini gayretkeş bir biçimde yerine getirecektir, onların canlarını, mallarını ve onurunu koruyacak, kimsenin onlara zulmetmesine ve zarar vermesine müsade etmeyecektir.

– Muhalif savaşçıların İslam Emirliği’ne katılım süreci devam ederken, Askeri Komisyon’a, bu askerlerin korunmasına ve evlerine güven içerisinde dönüşüne hususi ehemmiyet vermeleri talimatını iletiyorum.

– Ayaklanma adı altında insanları savaşa teşvik eden ve istismar edenleri, geçmişteki tecrübelerden ders çıkarmaya çağırıyoruz. On binlerce yabancı birliğin, savaş uçağının, gelişmiş silah ve teknolojinin yardımıyla bir şey elde etmeyi başaramadığınız gibi, benzer şekilde kendi başınıza da bir şey yapmayı başaramayacaksınız, inşallah. Bu sebeple, sizin için düşmanlıkları sona erdirmek ve bunun yerine İslami bir sistemin tesisini desteklemek daha iyidir.

– Hiç kimsenin geleceğe dair kuşkuları olmamalıdır. Milletinin temsilcisi olarak İslam Emirliği, halkımızı etkileyen sorunların farkındadır. Bizim çabalarımız ve önceliğimiz, tüm öne çıkan sorunlar için diyalog ve anlayış vasıtasıyla bir çözüm bulmaya yöneliktir. Halkın da İslam Emiriği’ni desteklemeye güçlü bir şekilde devam edeceğine dair inancımız bakidir. Alimlerin, kabilelerin ileri gelenlerinin ve samimi şahısların adımları takdire şayandır, ki bunların etkili aracılığı ve duyarlılığı, çok sayıda muhalif birlik ve savaşçının tarafımıza geçmesine yol açmıştır. Bu liderlere, çabalarına devam etmelerini ve İslam Emirliği’ne barış ve emniyeti tesis etme hususunda yardımda bulunmalarını tavsiye ediyoruz.

– Halk, hükümetleri şekillendirmekte ve gelişen milletlerde öncü bir rol oynar. İslam Emirliği de aynı zamanda halkına, buna eşdeğer müspet bir rol oynama konusunda fırsat sağlayacaktır ki bizler savaştan zarar görmüş vatanımızı hep birlikte yeniden inşa edebilelim, İslami bir hükümetin gölgesi altında uyum ve refah içerisinde yaşayabilelim.

– İslam Emirliği, okur yazarlık programlarına büyük önem vermektedir. Eğer eğitim yönünden milletimiz gelişmekte başarısız olursa, sosyal ve iktisadi açıdan da ilerlemeyi başaramayız. Ekonomik bağımsızlık ve öz yeterlilik için eğitim kurumlarını faal halde tutmak, tüm eğitim sahalarında çocuklarımızı yetiştirmek, özellikle onları dini meselelerde eğitmek ve çağdaş bilimlerde ilerlemek, İslam Emirliği’nin öneminin farkında olduğu ve teşvik etmek için mücadele edeceği meselelerdir.

Bu minvalde mücahitlere talimatımız ellerinden gelen en iyi biçimde, İslam Emirliği’nin kontrolü altındaki bölgelerde dini ve bilimsel programlara hususi önem vermek; medreseleri, okulları, yüksek okulları ve üniversiteleri işler halde tutmak, bunların işlerini kolaylaştırmak için yardımda bulunmak, din alimlerinin yanı sıra çağdaş bilimlerin öğretmenlerine, üniversite hocalarına ve bilgili şahıslara saygı duymak, onların toplumdaki hayati rollerini anlamak, ihtiyaçlarının karşılanması konusunda onlara yardımcı olmaktır.

– Muharebeler ve çatışmalar sırasında sivillerin hayatlarının korunmasına daha da fazla odaklanın. İslam Emirliği (bu konuda) belirlenmiş bir komisyona görev vermiştir ki kimse çatışmalar sırasında mücahitler elinden bir zararla karşı karşıya kalmasın. İslam Emirliği bu konuya hususi bir dikkatle yaklaşır ve tüm mücahitlere Sivil Kayıpların Önlenmesi Komisyonu ile iş birliğine devam etmeleri ve sivillerin hayatlarına hususi önem vermeleri (gerektiğini) vurgular.

– İslam Emirliği’nin aynı zamanda Sivil Kayıpların Önlenmesi Komisyonu yapısı içerisinde bir Şikayet Kayıt Departmanı bulunuyor. Eğer herhangi bir vatandaşımız, Allah muhafaza, adaletsizlikle karşı karşıya kalırsa, bu departman ile irtibat kurarak şikayette bulunabilir. Dahası, Şikayet Kayıt çalışanlarına her şikayeti yakından izleme, her meseleyi takip etme, her meselenin üzerine gitme ve çözüme ulaştırma talimatı verildi. Şayet daha fazla bir eylem gerekirse, Yüksek Mahkeme ve Askeri Komisyon’dan yardım alabilirsiniz.

– Mevcut kaynaklar dahilinde sağlık hizmetleri sağlanması da İslam Emirliği’nin vazifesidir ve bunun için Sağlık Komisyonu görevlendirilmiştir. Onlara talimatımız, tüm olası konumlarda, özellikle yeni özgürleştirilen bölgelerde tüm kinikleri ve sağlık merkezlerini faal halde tutmak, sağlıkla ilgili meseleleri genişletmek ve bu konulara odaklanmak, uluslararası sağlık STK’ları ve örgütleriyle sürekli iletişim halinde bulunmak, sağlık kapasitesini artırmak için ekstra gayret sarf etmek ve vatandaşlara ek hizmetler sağlamaktır.

– Ülkenin dört bir yanındaki asil din alimleri bilinci, anlayışı ve karakter ıslahını yaymak için Davet ve İrşad Komisyonu ile iş birliğine odaklanmalıdır. Her millet ve ülke izzeti, gerçek bir selameti ve refahı ancak Allah subhanehu ve teala’ya itaatsizliği ve isyanı durdurduğu zaman tadabilir. İslami bilinci ve ıslahı yayma vazifesi asil alimlere verilmiştir. Onların da bu sorumluluğu mümkün olan en iyi şekilde yerine getirmeleri; camiler, toplantılar, medya ve diğer vasıtalarla insanları ıslah etmeye ve aydınlatmaya çabalamaları, onlar için bir yol gösterici olmaları gerekir.

– Vatandaşların haklarına dair, İslam Emirliği tüm vatandaşlara haklarını tanıma hususuna bağlıdır zira İslam bizlere herkesi korumayı ve onların haklarını tesim etmeyi emreder. Ek olarak, İslam Emirliği yüce İslam şeriatı çerçevesinde kadın eğitimi için uygun bir ortam oluşturmaya özel bir önem verecek ve bunun için mücadele edecektir.

İslam Emirliği, ifade hürriyeti meselesine de şeriatın ve milli çıkarların sınırları içerisinde bağlıdır. Gazeteciler, bu iki önemli faktörü akılda bulundurarak ve gazetecilik ilkelerine sadık kalarak faaliyetlerine devam etmelidir.

– Tüm yetenekli ve profesyonel kesimler, alimler, öğretmenler, doktorlar, bilim adamları, mühendisler ve eğitimli kadrolar, aynı zamanla ülke çapındaki tüccar ve yatırımcıların hiç şüphesi olmasın ki, İslam Emirliği’nin gelmesiyle onlar herhangi bir zararla karşılaşmayacaklardır. Vatanımız onların uzmanlıklarına, tavsiyelerine ve çalışmalarına şiddetli bir ihtiyaç duymaktadır, ve gelecekteki hükümet onları el üstünde tutacaktır. Benzer şekilde vatandaşlarımız da ülke dışına yönelmemelidir. Bilakis hepimizin İslami bir hükümetin tesis edilmesine ve yıpranmış ülkemizin bu vesileyle yeniden imarına iştirak etmesi gerekmektedir. İslam Emirliği herkese bu konuda yeniden güvence vermek ister.

– Mücahitler günlük faaliyetlerine, vahdetlerine, cihat konusundaki niyetlerinin saflığına, üstlerine itaat etmeye, insanlara iyi muamele etmeye özel önem vermeli, ne pahasına olursa olsun kibir ve gururdan uzak durmalıdır. Ki Allah subhanehu ve teala’nın yardımı bizlere ulaşmaya devam etsin ve üzerimizden kalkmasın.

Kamu hazinesinin muhafaza ve bakımı hepimizin dikkatini gerektiriyor. Özellikle yeni elde edilen silahların, askeri donanım ve ekipmanın, idari binaların, milli varlıkların ve haznieye dair diğer tüm şeylerin (korunması) kamu güveni(ni sağlayacak bir şey)dir. Hiç kimsenin bunlara zarar verme, ülke dışına çıkarma, ziyan etme ve üstlerinden emir almadan bunlara sahip olmaya hakkı yoktur.

Dahası, ilçelerde ve diğer idari binalarda düşmanın geride bıraktığı dökümanları, kimlik arşivlerini, kabile kayıtlarını ve diğer önemli materyalleri layıkıyla korumak da üzerimize bir vazifedir. Muhalif güçler de tahliye esnasında bu döküman ve arşivlere zarar vermekten sakınmalıdır.

– Ülkedeki muhtaçların, yetimlerin, engellilerin, esir ailelerinin ve diğer ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaçlarını karşılamak için her çaba gösterilmelidir. İslam Emirliği bu kimseler için görevlendirilmiş özel bir komisyona sahiptir ve bu komisyona, mvcut kaynaklarla muhtaçlara, yetimlerin ailelerine ve dullara ve ihtiyaç sahibi diğer insanlara yardımda bulunma talimatı vermiştir. Tüm millet de aynı zamanda bu bağlamda bir sorumluluğa sahiptir: Bu zorlu ekonomik şartlarda muhtaçlara yardım etmeyi bir odak noktası haline getirmek. Ve özellikle bu mübarek bayram günlerinde, varlıklı vatandaşlarımız ve kardeş iş adamları aynı zamanda bu insanlara bir yardım eli uzatmaya hususen odaklanmalıdır.

Sözlerimi, bir kez daha vatandaşlarımıza Kurban Bayramı münasebetiyle tebriklerimi ileterek bitiriyorum. Bu sevinçli bayram günlerini, huzur ve güven verici bir atmosferde kutlamalarını umuyorum.

İslam Emirliği Lideri Emiru’l Muminin Şeyhu’l Hadis Mevlevi Heybetullah Ahundzade”

18/07/2021

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir