Kategoriler
Asya

Taliban lideri Ahundzade’nin yeni dönemdeki ilk Ramazan Bayramı mesajı

Taliban lideri Hibetullah Ahundzade, yaklaşan Ramazan Bayramı münasebetiyle geleneksel bayram mesajlarından birini yayınladı. Ancak bu mesajı diğerlerinden farklı kılan, Afganistan’da yönetimi devraldıkları yani İslam Emirliği yönetimine geçen ülkede yeni dönemin ilk bayramı olması.

Hibetullah Ahundzade’nin mesajından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

 • Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım, Allah-u teala tuttuğumuz oruçları, dualarımızı ve hayırlı amellerimizi kabul eylesin. Bu yıl, ülkemiz yabancı işgalinden tamamen arınmış bir şekilde Ramazan Bayramını kutlayacağız. Bunun için yüce Allah’a sonsuz şükrediyorum.
 • 43 yıl aradan sonra, uzun süren yıkıcı savaş nihayet sona erdi. ve şimdi İslami yönetimin gölgesi altında, Afganistan’da barışçıl ve müreffeh bir yaşamın zemini hazırlandı.
 • Sevgili hemşehrilerim, İslam Emirliği’nin tüm askerlerinin ve ülkenin bağımsızlığını elde etmek için çabalayanların mücadele, fedakarlık ve çabaları takdire şayandır.
 • Allah’tan her birinin bu dünya ahiret mükafatını vermesini niyaz ederim. Cenabı Hak askerlerimizin son 20 yıldaki fedakarlıklarını, şehadetlerini ve mücadelelerini kabul etsin. Allah gazileri, mültecileri, yaralıları ve esirlerin mükafatlarını ihsan etsin.
 • Afganistan artık yabancı işgali altında olmadığından, tüm Afganların bir araya gelip ülkelerinin kalkınması ve refahı için çalışmasının zamanı gelmiştir. Güvenlik; kalkınma ve refah için birincil koşuldur.
 • İslam Emirliği güçleri muazzam fedakarlıklarla güvenliği sağlamıştır. Artık çok çalışıp ülkeyi yeniden inşa etmek ve ihtiyaç sahibi insanlara dürüstlük ve cesaretle hizmet etmek tüm Afganların görevidir.
 • Sevgili Hemşehrilerim, İslam Emirliği, tüm muhaliflerine genel af çıkardı ve bunu pratikte de uyguladı. Bu af temelinde, bir kez daha tüm Afganları ülkelerine dönmeye ve barış içinde yaşamaya davet ediyorum.
 • Ancak affa karşı çıkan ve ülkede savaş çıkarmaya çalışan olursa sert ve şiddetli bir tepkiyle karşılaşacak ve halk, yabancıların teşvikiyle ülkenin huzur ve güvenliğini bozacak hiç kimseye izin vermeyecektir.
 • Ülkeyi terk eden tüm Afganları Afganistan’a dönmeye davet ediyorum. Bu ülke, her Afgan’ın barış ve uyum içinde yaşama hakkına sahip olduğu ortak evimizdir.
 • Hiç kimse sizinle düşmanlığı sürdürmek istemiyor ve herhangi bir Afgan’ın taciz edildiğini de görmek istemiyor. Geri dönenlerin hepsi onurlu bir şekilde kucaklandı ve evlerinde barış içinde yaşıyorlar. Siz de ana vatanınıza dönmeli ve diğer ülkelere zorunlu göçü geride bırakmalısınız.
 • Afganistan İslam Emirliği, ülkenin kalkınması için mevcut tüm kapasiteleri kullanmak üzere ekonomi hususunda yetkin bir komite atamıştır ve ülkenin yeniden inşasına büyük önem vermektedir.
 • Hiç kimsenin Afganistan’dan diğer ülkelere bir tehdit oluşturmasına izin vermiyoruz ve diğer ülkelerin de bizimle karşılıklı saygı çerçevesinde ilişki kurmasını istiyoruz.
 • İslam Emirliği ile ABD arasında, ABD’nin Afganistan’ın iç işlerine müdahale etmeyeceğine dair bağlayıcı bir anlaşma olan Doha Anlaşması mevcut. Doha Anlaşması’nın tam olarak uygulanmasını vurgulamaya ve baskı yerine işbirliği ruhuyla ilerlemeye devam ediyoruz.
 • İslam Emirliği (anlaşmanın) taahhütlerini yerine getirmiştir ve yerine getirmeye de devam edecektir.
 • Şüphesiz dünya artık küçük bir beldeye dönüşmüştür, (çünkü) ülkeler arasındaki etkileşimler birbiriyle ilişkilidir.
 • Afganistan’ın da dünya barışı ve güvenliğinde rolü vardır, bu ihtiyaca göre dünya Afganistan İslam Emirliği’ni tanımalı ki bizler de sorunlarımızı resmi ve diplomatik normlar ve ilkeler çerçevesinde ele alabilelim .
 • Komşu ve diğer ilgili ülkeleri, Afgan mültecilere uluslararası muamele ve standartlara uygun davranmaya, gönüllü ve onurlu bir şekilde ana vatanlarına dönmeleri için onlara zaman ve izin vermeye çağırıyoruz.
 • İnsan haklarının ihlali kimsenin çıkarına değildir, aksine milletler arasında sürekli bir kin ve düşmanlığa neden olur. Ayrıca BM ve uluslararası kurumları da Afganların ana vatanlarına geri dönmeleri için fırsatlar oluşturmaya davet ediyorum.
 • İyilikleri teşvik etmek ve kötülükleri önlemek her İslami sistemin asli görevidir, ancak ilgili makamlar insanları Şeriata hikmetle davet etmeli ve bu konuda aşırılıktan kaçınmalıdır.
 • Halkımız da salih amellerin yapılmasında ve kötülüklerin önlenmesinde ilgili makamlarla işbirliği yapmalıdır, böylece yurdumuzu müşterek olarak isyan ve günahtan temizleyebilir ve İslami sorumluluğumuzu yerine getirebiliriz.
 • Afganistan’da haşhaş ve her türlü uyuşturucu madde ekimi kesinlikle yasaktır, Afganlar kararnameye saygı duymalı ve uymalıdır, bu tür eylemlerin devamı milyonlarca hemşehrimizin hayatını tehdit etmektedir.
 • Afganistan İslam Emirliği, alternatif geçim kaynakları, ekim ve diğer araçlar sağlayarak çiftçilerin ve genel olarak hemşehrilerinin sorunlarını çözmeyi amaçlamaktadır.
 • Uluslararası toplumu Afgan halkına, özellikle çiftçilere, alternatif geçim kaynakları ve ekimi bulmaları için yardım etmeye davet ediyoruz ve onları İslam Emirliği ile halkımıza yardım etmek için pratik adımlar atmaları için teşvik etmekteyiz.
 • Afganistan’daki kadın ve erkeklerin tüm Şer’i haklarına saygı duyuyoruz ve bu haklara bağlıyız, kimse bu konuda endişelenmemeli ve bu insani ve duygusal meseleyi siyasi amaçlar için bir araç olarak kullanmamalıdır.
 • Afganlar son 20 yıla kıyasla artık yaşam, güvenlik ve haysiyet gibi göz ardı edilemeyecek (temel) haklardan daha fazla yararlanabilmektedir. Afganistan İslam Emirliği; eğitim ve öğretimi güçlendirmek, ülkenin birçok merkezi ve merkezi olmayan bölgelerinde dini ve modern eğitim için yeni okullar ve medreseler açmak ve eğitim için güvenli bir ortam sağlamak için çalışmaktadır.
 • Öğretmenlerin ve öğretim görevlilerinin müfredatları belirlenmiş ve maaşları sağlanmıştır. Eğitim; yurttaşlarımızı kurtarmanın ve ülkenin refahına giden yolu açmanın anahtarı olduğu için İslam Emirliği bu ​​konuda daha fazla adım atmaya kararlıdır.
 • İslam Emirliği ayrıca vatani çıkarlar ve İslami değerler ışığında ifade özgürlüğüne bağlıdır ve sağlıklı ve pozitif yayınları destekler.
 • Afganistan’ın farklı sektörleri uzun süren savaştan etkilendiği gibi sağlık sektörümüz de savaştan ciddi şekilde etkilenmiştir. Uluslararası sağlık kuruluşlarını ve yardım kuruluşlarını bu konuda Afganistan halkına yardım etmeye davet ediyoruz. Afganistan İslam Emirliği de ülkedeki sağlık sektörünün kapasitesini geliştirmek için gerekli tüm araçları sağlayacaktır.
 • Afganistan İslam Emirliği son birkaç ayda ülkenin çıkarlarını korumak ve savunmada İslami ve yerli bir ordunun yanı sıra sosyal güvenlik için etkili bir polis teşkilatıyla güçlü bir istihbarat teşkilatının temellerini atmayı başarmıştır. Birliklerimiz çok yüksek bir ahlaka ve amaca sahip olup, ülkeyi güçlü bir şekilde savunacak ve Afganistan’ın toprağına, güvenliğine ve çıkarlarına kimsenin zarar vermesine izin vermeyecektir.
 • İslam Emirliği’nin tüm yetkilileri, askerleri ve çalışanlarına, insanlara nazik ve kibar davranmaları ve Afganlara karşı kötü muamelede bulunmamaları talimatı verilmiştir. Beytu’l mâle özen gösterin, (çünkü) Beytu’l mâl bir emanettir, kimsenin ondan (herhangi bir şeyi) zimmetine geçirmeye, boşa harcamaya, ihanet etmeye ve kişiselleştirmeye hakkı yoktur.
 • Beytu’l mâlin hukukuna riayet etmeyen sert bir muameleyle karşılaşır. İslam Emirliği ve Cenab-ı Allah buna riayet etmeyenlerle şiddetli bir şekilde hesaplaşacaktır.
 • Ülkenin tüm zengin ve varlıklı insanlarını bu mübarek günlerde ihtiyaç sahibi hemşerilerini ihmal etmemeye ve onlara yardım ellerini uzatmaya davet ediyorum.
 • Son olarak, bir kez daha hepinize mutlu ve neşeli bir Ramazan Bayramı diliyorum. Yüce Allah ülkemize kalıcı barış, güvenlik ve refah versin.

Ahundzade’nin Bayram Mesajı, Hidayetullah Hidayet‘in Türkçe paylaşımlarından alınmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir