Kategoriler
Asya

Taliban’dan “Afganistan’da yeni dönem” deklarasyonu

Başta ülkenin kuzey kesimi olmak üzere Afganistan genelinde saldırılarını artıran Taliban, kısa bir süre içinde ülkede birçok ilçe merkezini Kabil hükümeti güçlerinden ele geçirdi. Bu ilçe merkezlerinden büyük bir kısım halen Taliban kontrolünde olsa da, bazı ilçe merkezlerinin Kabil hükümeti güçlerince geri alındığı biliniyor.

Afganistan’ın 34 vilayet merkezi de halen ABD ve NATO kuvvetlerince desteklenen Kabil yönetiminin kontrolünde bulunuyor. Ancak, Taliban’la ABD arasında Trump döneminde imzalanan anlaşmanın ardından ABD ve NATO güçlerinin ülkeyi terk etmeye başlaması gelecek dönem için Taliban’ın sonraki hedefinin bu vilayet merkezleri olabileceğini akıllara getiriyor.

Tüm bu gelişmelerle birlikte Taliban bugün bir deklarasyon yayınladı. “Afganistan İslam Emirliği” imzasıyla üç ayrı dilde yayınlanan bu deklarasyonda Afganistan’ın geleceğine dair önemli ifadeler yer alıyor.


Taliban tarafından yayınlanan deklarasyon şu şekilde:

“Vatandaşlarımız farkındadır ki İslam Emirliği’nin mücahitleri, Allah’ın yardımı, halkın da iş birliği ve desteğiyle geniş bölgeleri, birçok ilçeyi, üssü, karakolu ve diğer bölgeleri düşmandan temizlemiştir.

Bu şartlarla süreç halen devam ederken, müteakip noktaları vatandaşlarımıza, mücahitlere ve kamuoyuna açıklamak isteriz:

– Bu açık zafer ve başarı, tüm Müslüman ve mücahit Afgan milletinin zaferidir. Bu münasebetle hepsini kutlar ve mübarek cihadın gayelerinin tamamının gerçekleşmesini umarız.

– İslam Emirliği, savaşın altında yatan sebeplerin sona ermesi, birçok ilçede barış ve güvenliğin yeniden tesis edilmesiyle sonuçlanan son gelişmeleri ülke ve halk için ümit verici olarak görüyor. Umuyoruz ki bu, işgal ile doğan sıkıntıların sonunun başlangıcı olacaktır.

– İslam Emirliği’nin mücahitleri ülkenin farklı etnik gruplarından, kabilelerinden ve bölgelerinden olan kişilerden müteşekkildir ve ülkedeki tüm insanların, etnisitelerin ve her tabakadan insanın temsilcisidir. Bu sebeple tüm vatandaşlara temin ederiz ki kimse ayrımcı, intikamcı, küçümseyici veya düşmance bir muameleye tabi tutulmayacaktır.

Asker ve polislere teslim olun çağrısı”

– Bizler bir kez daha düşman saflarında duran askeri birlikleri, polisleri, milisleri ve düşman için çalışanları, İslam Emirliği’nin kendilerine açık olan kollarına gelmeye davet ediyoruz. Sonsuz bir güvenle ve tıpkı diğer yüzlerce askerin yapmış olduğu gibi. Onları hoş bir şekilde karşılayacağız, onlara saygılı ve onurluca davranacağız, onları tam bir güvence ile evlerine ve ailelerine göndereceğiz.

– Düşmanlıklarından vazgeçen ve mücahitlerden güvence alan eski yetkililer ve askerler özgürleştirilmiş bölgelerde yaşamlarına güven içerisinde devam edebilirler. Kendilerini düşman kontrolündeki bölgelere gitmeye veya tekrar düşman saflarına katılmaya mecbur hissetmemeliler.

– İslam Emirliği mücahitlerine, özgürleştirilmiş ilçelerin güvenliğini sağlama ve ek olarak idari binaları da muhafaza etme talimatı verilmiştir. Böylece yerel dükkanların, atölyelerin, pazarların, döviz merkezlerinin ve satıcıların güvenliği sağlanacak, kimsenin özel mülkiyeti zarar görmeyecektir.

– Özgürleştirilmiş bölgelerde, çatışmalar sebebiyle kapatılmak zorunda kalan tüm dini medreseler, okullar, hastaneler ve diğer kamu tesisleri bir an evvel yeniden açılacak ve faaliyetlerine devam edecektir.

Can ve mal güvenliği

– Tüm tacirleri, dükkan sahiplerini ve satıcıları temin ederiz ki, hiç kimse onların mülklerine zarar veremeyecektir. Mücahitlerin bir bölgeye vardıktan sonraki birinci öncelikleri emniyeti tesis etmek, insanların canlarını, mallarını ve haysiyetlerini muhafaza etmektir.

Sınır ticaretleri devam edecek

– İslam Emirliği’nin kontrolüne giren sınır ticaret merkezleri gerektiği şekilde ve usulüne uygun olarak faaliyette kalacaktır. Tüm ticari ithalat ve ihracat normalde olduğu gibi işlemeye devam edecek, tüccarların idari işleri kesintiye uğramadan sürdürülecektir.

– Afganistan’ın tüm komşu ülkelerini temin ederiz ki, mücahitlerin sınır bölgelerine ulaşmasıyla hiçbir problem oluşmayacaktır. Önceden olduğu gibi iyi ilişkiler sürdürülecek, sınır geçişlerine dair bir engel çıkarılmayacaktır. Ayrıca, komşu ülkelerin toprakları de bizlerin topraklarından (gelecek bir tehlikeden) emin durumda olacaktır.

“Kimse hiçbir hakkında mahrum kalmayacak”

– İslam Emirliği mücahitlerinin kontrolüne giren bölgelerdeki insanlardan hiçbiri haklarından mahrum bırakılmayacaktır. Bir kez daha kadınlara, erkeklere, azınlıklara, medyaya ve tüm tabakadan insanlara temin ederiz ki İslam Emirliği onlara saygı gösterecek, İslami haklarını onlara verecek, meşru iş ve hizmetlerine devam etmeleri için onlara fırsatlar sağlayacaktır.

– İslam Emirliği’nin tüm yetkilileri ve mücahitlere, hiç kimseye karşı güç kullanmama ve taşkınlıkta bulunmama talimatı verilmiştir. Şayet saflarımızdan herhangi birinin insanlara karşı olumsuz bir harekette bulunduğu gözlemlenirse, bu kişiler en kısa sürede silahsızlandırılacak ve mahkemeye çıkarılacaktır.

– (İslam Emirliği’nin) il ve ilçe yöneticileri, aynı zamanda diğer tüm yetkililer, kendi bölgelerindeki faaliyetlerden sorumlulardır. Yetkililer, eğer görevlerinde ihmalkar davranırlar ve halka kötü muamelede bulunurlarsa, veya sivil kayıplar meydana gelir ve başka sorunlar oluşursa bundan sorumlu tutulacaklardır.

– Halen ülkede savaşı ve çatışmaları alevlendirmek isteyen şahıslar, savunma adı altında Arbakileri (yerel milisler) silahlandıranlar, gayrimeşru güçlerini korumak için ayaklanma adı altında sıradan halkı kendi çıkarları doğrultusunda kullananlar bilmelidirler ki İslam Emirliği’nin onlara karşı tutumu müsamahasız olacaktır ve bu kişiler genel aftan mahrum bırakılacaklardır. Bu sebeple, düşmanca faaliyetlere girişmekten kaçınmalıdırlar. Ayrıca halk da, çocuklarını böylesi savaş çığırtkanı kesimlerin hizmetine sokmamalı, onların hizmeti altına girmelerine mani olmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir