Kategoriler
Asya

Zakir Musa röportajı

Ensar Gazvetu’l Hind grubu eski lideri Zakir Musa ile gerçekleştirilen röportaj.

Zakir Musa kimdir?

Ensar Gazvetu’l Hind grubu, Keşmir’de 2017 yılının Temmuz ayında resmi olarak kuruldu.

Grubun kurucu lideri, 1994 yılında Keşmir’ın Tral kasabasında doğan Zakir Raşid Bhat, bilinen adıyla Zakir Musa’ydı. Mühendislik öğrencisi olan Zakir Musa, 2013 yılında Hizbul Mücahidin’e katıldı, bu grubun önemli komutanlarından biri oldu.

2017 yılında Ensar Gazvetu’l Hind’i kuran Musa, bu grupla beraber Keşmir’de Hindistan işgaline karşı mücadele ederken bir yandan da kurduğu grubun bölge ülkelerinin güdümüne girmemesi konusunda özel çaba gösterdi.

Musa, 24 Mayıs 2019 tarihinde Hint güçleriyle girdiği ve yaklaşık 11 saat sürdüğü belirtilen bir çatışma sonucu öldürüldü.

Ölümünün ardından grubun başına Abdulhamid Lelhari seçilirken, bu isim de 22 Ekim 2019 günü Avantipora bölgesinde Hint güçleri tarafından öldürüldü.

Bunun ardından Ensar Gazvet el Hind, Abdulhamid Lelhari’nin yerine, grubun şura heyeti yeni bir lider seçene dek liderliği Gazi Halid İbrahim’in yürüteceğini açıkladı.

Aşağıdaki çalışma, Urduca yayınlanan Neva-i Gazve-i Hind (NGH) dergisinin Mayıs 2020 sayısında servis edilmiştir. Röportajda kullanılan ifadeler orjinal haliyle aktarılmıştır.


NGH: Bize Keşmir cihadından bahseder misiniz?

Zakir Musa: Keşmir Cihadı, yeryüzünde devam eden en eski hareketlerden biridir. Yüksek olasılıkla Keşmir, Filistin ve Çeçenya, cihadın uzun uzun yıllardır devam ettiği yegane cephelerdir. Keşmir Cihadı çok farklı ve çok zor bir cihaddır. Farklıdır çünkü burada mücahidler hiçbir zaman herhangi bir toprak parçasını kontrol altında tutamamış ve daima gerilla taktiklerini benimsemişlerdir. Zordur çünkü mücahidler destek için tek bir ülkeye, Pakistan’a bel bağlamak zorundadır. O da, kendisi yardım istediğinde kendisine yardım edilmiş, ancak kendisinden yardım istendiğinde yardım etmemiştir. Bu sebeple, kazanımlarımız yitirildi, ne zaman Hint ordusunu zora soksak, takviye hatlarımız kesildi ve bu Hint ordusunun işine yaradı. Bu sebeple Keşmir Cihadı’nı acilen bu etkilerden, onu kendi çıkarı için kullananlardan azad etmek gerekmektedir.

NGH: Keşmir’deki cihad kaç senedir sürüyor?

Zakir Musa: Keşmir Cihadı 1989 yılında başlamıştır, bu 30 sene öncesidir. Fakat bu cihadın temelleri çok daha önceden atılmıştır. Bu cihadın temelinin atılması, Hindistan’ın kurulmasından dahi önceye denk gelir. Bu, 1931 yılında 22 Müslüman İslam uğruna, bir Hindu kralın ordusunca katledildikten sonra olmuştur. Bunun ardından, kendi imkanları nispetinde cihad eden birçok insan buraya geldi. İnşallah, bu cihad İslam Keşmir’e egemen oluncaya dek sürecek.

NGH: Keşmir Cihadı çoğunlukla milliyetçi bir hareket ve Hindistan ile Pakistan arasında bir vekalet savaşı olarak görülmekte. Bu ne kadar doğru?

Zakir Musa: Aslında hiç de doğru değil. Size halihazırda söylediğim gibi, Keşmir Cihadı, Hindistan ile Pakistan arasındaki savaştan çok daha eskiye dayanıyor. Bu cihad Keşmirli Müslümanların ve muhacir mücahidlerin kanlarıyla süregeldi, bizlerin sözde destekçileri bizi terk etseler de. Cihadımız Keşmir’i bir İslam devleti, yani Daru’l İslam yapmak içindir. Bunun için de işgalci Hindistan’ı mağlup etmek elzemdir.

Ensar’ın -Ensar Gazvetu’l Hind kastediliyor- teşkil edilmesindeki temel amaç en zor koşullarda dahi var olmanın, silah temin etmenin ve kafirlere karşı savaşmanın mümkün olduğunu tüm gençlerin ve mücahidlerin bilmesini sağlamaktı. Zira bu cihadı devam ettiren ne bir şahıstır, ne bir örgüttür ne de bir ülkedir.

Bu cihad, Allah’ın vaatlerine inanan gençler sayesinde devam etmektedir ve bu cihad kimsenin yardımı olsun olmasın devam edecektir. Ensar’ın teşkil edilmesi bu mesajı ve hak mesaı iletmek için oldukça önemliydi, hak mesajı ve cihadın doğru anlamını.

Ensar tüm putlarla savaşmayı amaçlamakta, ister Hindu şekline sahip olsunlar, ister Müslüman şekline sahip olsunlar. Ensar’ın mesajı, cihadın kimsenin çıkarlarının esiri olarak tutulamayacağıdır. Cihadın, bu ümmete zafer ve izzet getirecek yegane kılıç olduğudur.

NGH: Ensar Hindistan ile nasıl savaşmayı planlıyor?

Zakir Musa: Hindular korkak bir millettir, korkaklık onların genlerinde vardır. Hindistan’a karşı cihadın bu kadar uzun sürmesinin sebebi, mücahidlerin, hiçbir zaman samimi olmayan kimselerin destek ve rehberliğine güvenmeleridir. Bu durum değiştiği ve mücahidler cihadı kendi çıkarları için kullananların samimiyetsizliklerini anladıkları zaman, bu cihad azad olacaktır. Şayet zafere inanırsak Hindistan’ı mağlup etmek kolaydır. Hindistan büyük bir ülkedir ve büyüklüğü onun en büyük zayıflığıdır. Keşmir’deki cihad ülkenin her köşesine yayıldığı zaman, Hindistan da Sovyetler Birliği gibi çökecektir. Kendilerini her tarafta savunamayacaklardır, bunu yapmaya çalışırlarsa ekonomileri üzerlerine çökecektir. İnşallah.

NGH: Sizin cihadi yolculuğunuzdaki en zor nokta neydi? Bu durumun üstesinden nasıl geldiniz, yolunuza nasıl devam ettiniz?

Zakir Musa: Yaşadığım en zor zaman (Pakistan destekli) Hizbul Mücahidin’i terk ettiğim zamandı.

O zaman arkadaşlarımın çoğu kararımı desteklediler, ileri adım atmaya ve Ensar Gazvetu’l Hind’i kurma konusunda çabalarıyla destek olmaya hazırlardı. Ama daha sonra, bunların çoğu desteklerini çekti, benden uzaklaştılar. Diğerleri de onları buna ikna etti.

Ben umudumu kaybetmedim, kararımda sebat ettim. Bu yolda yürümeye ve son nefesimi verene kadar sebat etmeye karar verdim. Yalnız yürümem gerekse bile. Elhamdulillah, nihayetinde birçok kişi bu hakkın kervanına katıldı. Ve bu kervan yoluna devam edecek, asla durmayacak inşallah.

NGH: Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Ensar Gazvetu’l Hind lider yardımcısı ve 4-5 mücahidin şehid olduğu bir muharebe yaşandığı bilgisini aldık. (Bunun ayrıntılarını paylaşır mısınız?)

Zakir Musa: Evet, Allah onların şehadetlerini kabul eylesin. Bu kardeşlerin tümü mütevazı ve dürüst adamlardı. Ensar Gazvetu’l Hind’in mesajını duyar duymaz kabul ettiler, o zaman kapasitelerimiz oldukça az olmasına rağmen. Yine de gruba katıldılar. Lider yardımcımız Emir Rehan Han’a gelecek olursak, o, Allah yolunda cihad mesajı Keşmir’deki her gence, her eve ulaşıncaya kadar gece gündüz çalışırdı. Tanıdığım en iyi mücahidlerden biriydi. Allah onu ve cihaddaki çabalarını kabul etsin.

NGH: Bize cihadi yolculuğunuzdan bahseder misiniz?

Zakir Musa: Bir cihad beldesinde büyüdüm ve çocukluğumdan beri mücahidlerin arasında yetiştim. Birkaç defa mücahidlere katılmaya çalıştım ancak onlarla bir bağlantı kurmayı başaramadım. 9’uncu sınıftayken, babam bana yeni bir telefon almıştı. Bu telefonu, mücahidlerle aramda bağlantı kurabileceğini söyleyen birine para vermek için satmıştım. Ama bu adam bir dolandırıcı çıktı. Nihayetinde, yüksekokulda okuduğum sırada mücahidlerle bağlantı kurmayı başarabildim ve 2013 yılında Gazi Serferaz’ın (Allah onu kabul etsin) komutasında mücahidlere katıldım. Gazi Serferaz şehid olduktan sonra, komutayı Burhan Vani (Allah onu kabul etsin) aldı ve şehid olana dek benim emirim olarak kaldı.

NGH: Mücahid Burhan Vani’nin şehadeti de, o halk arasında çok meşhur birisi olduğundan, Keşmir’de bir ayaklanmaya yol açtı. Bize onunla geçirdiğiniz zamandan bahseder misiniz?

Zakir Musa: Ben, Burhan Vani (Allah onu kabul etsin) ile birlikte çok zaman geçirdim. O pek mütedeyyin ve pek zeki bir kişiydi. Herhangi bir ülkenin etkisinden bağımsız, sadece Allah’ın şeriatının ikamesini için cihad eden, başkalarının istek ve arzuları için çalışmayan yeni bir örgüte ihtiyaç olduğunu hisseden de Burhan Vani idi. Burhan Vani’nin (Allah onu kabul etsin) şehadetinden on gün evvel, kendisi bazı kimselere, yeni bir grup kurmaya karar verdiğini söylemişti. Allah onu ve Keşmir cihadını özgür ve güçlü kılmak için sarf ettiği büyük gayretlerini kabul buyursun.

NGH: Bize Ensar Gazvetu’l Hind’i anlatır mısınız?

Zakir Musa: Ensar Gazvetu’l Hind, bölgede mevcut diğer örgütler gibi sadece basit bir örgüt değildir. Ensar bir örgüttür, evet bu doğru, fakat aynı zamanda bir mesajdır. Ensar’ın teşkil edilmesindeki gereklilik, gençlere ve mücahidlere en zor şartlarda bile var olmanın, silah temin etmenin ve muharebe etmenin mümkün olduğunu göstermektir. Zira bu cihadı sürdüren şey herhangi bir şahıs, herhangi bir örgüt yahut herhangi bir devlet değildir. Bu cihad, Allah’ın vaadine inanan gençler sayesinde var olmaktadır ve biri onu desteklesin yahut desteklemesin, bu cihad devam edecektir. Ensar’ı teşkil etmek gerçek çağrıyı, gerçek mesajı ve cihadın gerçek anlamını iletmek için önemliydi. Ensar, o ya da bu şekilde olsunlar tüm putlarla savaşmaktır. İster Hindu şeklinde olsunlar, ister Müslüman şeklinde. Ensar’ın mesajı, cihadın hiç kimsenin esiri olarak tutulamayacağı ve cihadın Müslümanlara zafer ve izzet getirecek yegane kılıç olduğudur.

NGH: Ensar Gazvetu’l Hind’in amacı nedir? Cihadınız sadece Keşmir’i Hint idaresinden azad etmekle mi sınırlı?

Zakir Musa: Ensar Gazvetu’l Hind’in amacı Keşmir’i Hintli Hindu kafirlerden azad etmenin ve Daru’l İslam yapmanın yanı sıra, Hindistan’ı da yeniden fethetmek, Daru’l İslam yapmak ve Hindistan’daki Müslüman kardeşlerimizle bacılarımızı zulümden kurtarmaktır, inşallah. Ve biz kesin olarak inanıyoruz ki bunu başarmanın yegane yolu Allah yolunda cihad etmektir.

Cihadımızı, her tür tağuta karşı küresel cihadın bir parçası addediyoruz. Cihadımızı, hedefi insanların elleriyle çizdiği yapay sınırları yok etmek, sistemi İslami şekilde değiştirmek ve nübüvvet menheci üzerine hilafeti tesis etmek olan küresel cihad hareketinin cephelerinden bir cephe olarak görüyoruz.

NGH: Başka bir yerdeki mücahidlerle bağlantınız var mı?

Zakir Musa: Diğer bölgelerdeki mücahidler bizleri dualarında hatırlıyorlar, biz de onları kendi dualarımızda hatırlıyoruz.

NGH: Arap, Afgan yahut başka bir beldeden olan mücahidler Ensar Gazvetu’l Hind’e katılabilir mi?

Zakir Musa: Dünyanın herhangi bir yerinden herhangi bir mcüahid bize katılabilir ve bu mübarek “Gazve-i Hind” cihadının bir parçası olabilir. Keşmirli Müslümanlar her zaman yüreklerini muhacir mücahidlere açmışlardır ve bunu yapmaya devam edeceklerdir, inşallah.

NGH: Mevcut gücünüz nedir?

Zakir Musa: Elhamdulillah, her geçen gün güçleniyoruz ve elhamdulillah her gün daha fazla insan mesajımızı idrak ediyor. Şunu anlamak önemli ki, şu anda bizim odak noktamız yalnızca sayı olarak güçlü olmak değil. Çöllerde ve dağlarda savaşan orduların nasıl farklı öncelikleri varsa, bizim odak noktamız ve önceliğimiz de Allah yolunca cihad mesajı ve cihadı dürüst olmayan devletlerin etkisinden çıkararak sadece İslami bir sistemi tesisi için cihad etme mesajı. Bu, yürekleri doğru yolda olan insanlar tarafından anlaşılmalı. Odak noktamız öyle bir seferberlik ortaya çıkarmaktır ki her genç ve hatta yaşlılar dahi, canlarını İslam uğrunda feda etmeye, kafirleri bu uğurda ve sadece bu yolda öldürmeye hazır olsunlar.

NGH: Mücahidlere mesajınız nedir?

Zakir Musa: Tüm mücahidlerden isteğim, Allah’a hamdolsun Keşmir’de en zor cihadlardan birini veren kardeşlerine dua etmeleridir. Onlara diyorum ki Keşmir halkı her zaman her yerdeki mücahidlerin zaferi için dua etmekte. Onlardan İslam’a karşı içten ve dürüst olmalarını, ümmetin ve her Müslümanın acısını hissetmelerini, mağlubiyetler nedeniyle hüsrana uğramamalarını ve küçük zaferlerden dolayı ana gayeye bakışlarını yitirmemelerini istiyorum. Sabırlı olun ve cihadın hikmetli adamlarının, hikmetli söz ve tavsiyelerini dinleyin.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir